ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม เหมาะสำหรับบริษัท สถานประกอบการ โรงงาน มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน แบ่งออกเป็น  3 ระดับ ดังนี้

1. ประกันกลุ่มสำหรับ พนักงานที่มี จำนวน ตั้ง แต่ 3 – 19 คน (ความคุ้มครองตามตารางแนบ 1 – 2) สามารถเลือกออกแบบความคุ้มครองได้เอง

2. ประกันกลุ่มสำหรับ พนักงานที่มี จำนวน ตั้งแต่ 20 – 100 คน (ความคุ้มครองตามตารางแนบ 3 – 5) สามารถเลือกออกแบบความคุ้มครองได้เอง

3. ประกันกลุ่มสำหรับ พนักงานที่มีจำนวน 101 ท่านขึ้นไป สามารถส่งมาให้เราคำนวณราคาให้ได้ค่ะตารางประกันกลุ่ม จำนวน 3 – 19 คน

ตารางประกันกลุ่ม จำนวน 20 – 100 คน

ตารางประกันกลุ่ม จำนวน 20 – 100 คน